Institut Valerià Pujol i Bosch

Dades de l’àmbit
Director/a: …
Adreça: Passeig de Can Balet s/n
CP 08338 Premià de Dalt, Barcelona
Telèfon: 93 752 24 36
Fax: 93 751 43 55
Email de contacte: ies-valeriapujol@xtec.cat
Web: www.xtec.cat/ies-valeriapujol

Objectius del centre
– Contribuir a la consolidació d’un ensenyament de qualitat tot garantint la igualtat d’oportunitats.

– Garantir un procés d’educació intercultural que asseguri la igualtat de drets i deures de tots els membres de la comunitat educativa

– Afavorir la integració de l’alumnat a la societat per tal de facilitar la cohesió i la vertebració socials.

– Potenciar la formació integral de l’alumnat, en els valors socials:
La promoció de la pau, la cooperació i la solidaritat
El respecte a la diversitat personal i col·lectiva i el pluralisme polític i ideològic.
La promoció de la salut i de la sostenibilitat ambiental.

– Convidar a exercir aquests valors amb responsabilitat com a principis rectors de les relacions interpersonals i socials.

Per a més informació anar a la web www.xtec.cat/ies-valeriapujol