Escola Betlem

L’Escola Betlem ofereix una educació des dels quatre mesos fins arribar a la universitat en tres centres, dos dels quals estan ubicats a Premià de Dalt i l’altre a Barcelona.

Titularitat: Concertat
Oferta Educativa: Segon Cicle d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat (privat).

Adreça: Carretera del Ramal, 1
CP 08338 Premià de Dalt
Telèfon: 93 752 42 86
Fax: 93 752 57 77
Codi de centre: 08036986
E-mail: secretaria@escolesbetlem.com
Pàgina web: www.escolesbetlem.com
Director/a: Pilar Betorz

Projectes d’innovació educativa
– Treball per projectes
– Ciències en llengua anglesa (Science)
– Projecte de geografia
– Projecte 1×1
– Projecte de consum de fruita a les escoles
– Hort escoles

Horaris d’atenció: de 9:00h a 14:00h
Persones de referència: Pilar Betorz, Marta Vila
Horari d’estiu: de 9:00h a 17:00h
Horari d’obertura del centre: 8h

Equipaments
Biblioteca, aula d’informàtica, aula de música, laboratoris, wifi, aules equipades amb retroprojector i connexió a internet, aula polivalent, aules de desdoblament en petits grups, aula d’escacs, aula de ballet, aula de judo, pista esportiva, menjadors amb cuina pròpia, etc.

Serveis
– Acollida matinal
– Menjador
– Reforç escolar de 17:00h a 18:00h
– Xerrades informatives
– Cursos i campus d’estiu

Activitats escolars i complemetàries
Anglès, escacs, bridge, natació, francès, teatre, judo, ballet, informàtica, sortides i colònies.

AMPA
Contactar a través del telèfon de l’Escola