Educació en el Lleure

L’Educació en el Lleure, també anomenada educació no formal, és tota aquella intervenció educativa en situació de temps lliure i fora de l’ensenyament reglat i de l’àmbit familiar. La seva funció educativa és la transmissió de valors, tot contribuint a l’educació integral dels infants i els joves, utilitzant els recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps d’esbarjo.

L’educació en el lleure consisteix en participar de forma educativa en activitats de temps lliure amb joves i infants. Les activitats poden ser molt variades, i van des de tenir cura dels nens i nenes, planificar activitats per a ells fins a coordinar com a Director la resta de educadors.

L’educació en el lleure es fa en centres d’esplai, agrupaments escoltes, colònies de vacances, casals, campaments, camps de treball, en activitats extraescolars, esport recreatiu…

Els nivells de formació per poder exercir com educador en el lleure són els següents:
Cursos de Monitor??
Cursos de Director???
A més a més també existeixen cicles formatius de grau superior d’animació sociocultural i la Diplomatura d’educació social??

Legislació: entra aquí per conèixer el nou decret de llei que regula les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Visita la web de Secretaria General de Joventut per informar-te de tota la legislació referent a l’educació en el lleure.